Бази практик

НазваБакалавратМагістратураДоктор філософії
014 – Англійська мова і література
014 – Середня освіта. Біологія та здоров’я людини
014 – Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)
014 – Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатикаПереглядПерегляд
014 – Середня освіта. Українська мова і література
014 – Середня освіта. Українська мова і література. Англiйська мова
014 – Середня освіта. Фізична культура основи здоров’я
015 – Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)
015 – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)ПереглядПерегляд
017 – Фізична культура і спорт
022 – Дизайн
023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво
035 – Германська філологія та перекладознавство англійська мова та друга іноземна мова
035 – Польська мова і література, друга мова – англійська
035 – Філологія. Переклад (польська, російська мови)
035 – Філологія. Прикладна лінгвістика
035 – Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
035 – Філологія. Українська мова та література
051 – HR-інжиніринг у бізнес-економіці
051 – Економіка і аналітика бізнесу
051 – Економічна безпека
051 – Економічна кібернетика
051 – Управління персоналом та економіка праці
052 – Політологія
053 – Психологія
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Бізнес-адміністрування
073 – Менеджмент
073 – Менеджмент організацій
073 – Менеджмент та бізнес-адміністрування
075 – Маркетинг
076 – Управління підприємницькою діяльністю
076 – Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика
081 – Право
101 – Екологія
102 – Хімія
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп`ютерні науки
123 – Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія та програмування)
125 – КібербезпекаПереглядПерегляд
126 – Інформаційні системи та технології
131 – Прикладна механіка
131 – Прикладна механіка (Металорізальні верстати)
132 – Матерілознавство
133 – Галузеве машинобудування (Машини і апарати харчових виробництв)
133 – Галузеве машинобудування (Машині і апарати легкої промисловості)
133 – Машини та апарати легкої промисловості
133 – Робототехнічні та мехатронні системи галузі
133 – Галузеве машинобудування агропереробка та інжиніринг
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електропобутова техніка)
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергоменеджмент)
141 – Енергетичний менеджмент
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 – Хiмiчнi технологiї та iнженерiя
172 – Телекомунікації та радіотехніка (Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі)
172 – Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології
172 – Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі
182 – Індустрія моди в легкій промисловості
182 – Конструювання та технології швейних виробів
182 – Проектування взуття та галантерейних виробів
182 – Художнє моделюванння, конструювання та технології швейних виробів
191 – Архітектура та містобудування
208 – Агроінженерія
231 – Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг
241 – Готельно-ресторанна справа
242 – Туризм
263 – Цивільна безпека
274 – Автомобільний транспорт
281 – Публічне управління та адміністрування
291 – Міжнародні відносини
291 – Суспільні комунікації
292 – Міжнародна логістика та митна справа
292 – Міжнародні економічні відносини