Про Центр кар’єри

У Хмельницькому національному університеті з ініціативи асоціації випускників університету у 2002 р. створено Центр планування кар’єри. Для вивчення зарубіжного досвіду були залучені волонтери корпусу Миру  із США. Зважаючи на важливість вирішення проблем пов’язаних з працевлаштуванням випускників, наказом № 270 від 29.12.2003 року в університеті створений структурний підрозділ – відділ працевлаштування випускників.  Це дозволило перевести роботу з випускниками на системну основу. Питання працевлаштування випускників університету регулярно обговорюються на ректоратах, вчених радах університету, факультетах і засіданнях випускових кафедр. У зв’язку з реорганізацію структури управління університетом  підрозділ Хмельницького національного університету щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників отримав назву – Центр кар’єри.

Основними напрямами роботи Центру кар’єри є:

  • інформаційна робота (інформування студентів про роботодавців, відкриті вакансії, програми стажувань, проходження практики через організацію та проведення масових заходів (Ярмарки вакансій, презентації, виставок, тренінгів та ін.) або зустрічей з фахівцями, а також через Інтернет-ресурси тощо);
  • здійснення моніторингу працевлаштування випускників, відстеження їх кар’єрного зростання;
  • консультаційна робота (зустрічі та консультації студентів з представниками компаній/організацій, допомога при складанні резюме, рекомендації щодо пошуку робочого місця та проходження співбесіди тощо);
  • профорієнтаційна робота (ознайомлення студентів з професіями та сучасними тенденціями на ринку праці, адаптація спеціалістів та виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння відповідними навичками, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості тощо).