Обговорення освітньої програми 101 Екологія із стейкхолдерами-роботодавцями

Обговорення освітньої програми 101 Екологія із стейкхолдерами-роботодавцями

У рамках співпраці із стейкхолдерами  на кафедрі екології відбулось обговорення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія з директоркою Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації Дзюблюк Тетяною Василівною. Перед обговоренням Тетяна Василівна ознайомилась із матеріально-технічною базою кафедри екології і відзначила її високий рівень.

В обговоренні освітньої програми також взяли участь завідувач кафедри екології ХНУ Міронова Наталія Геннадіївна, гаранти та члени проектних груп освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

Директорка Департаменту відзначила важливість формування компетентності – знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства, яка в умовах сьогодення є надзвичайно затребуваною.

Було відзначено, що викладачі кафедри екології постійно проводять процес свого професійного вдосконалення та адаптації інформаційного наповнення методичних комплексів дисциплін до вимог сьогодення.