Участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент та бізнес-адміністрування»

Кафедрою економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету 13 травня 2020 року було проведено Zoom-конференцію на тему: «Участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент та бізнес-адміністрування», освітнього рівня «бакалавр»» спрямованої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців.

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=27660